Sonja Gransvik

LIVSBLOMMAN presentation Sonja Gransvik

Drömmandets Natur

Våra drömmar är som skattkistor fulla med information till oss själva. Drömmar är en unik väg till självkännedom. Genom att tolka dem får vi vägvisning i livet.  Vi kan få hjälp till att se vad vi behöver ta itu med för att kunna leva i vår fulla potential. Drömmens vägvisande funktion tar också hänsyn till helhetens bästa.

Sonja erbjuder:                                                                                                                                           

Enskilda konsultationer för samtal och tolkning.                                                                                      

Drömcirklar, vi är en grupp som med hjälp av två handledare upptäcker vad drömmen vill berätta. Förslagsvis träffas vi fem gånger.

 

Helande terapeutisk massage

En långsam djupt avslappnande oljemassage som samtidigt sätter igång energierna i kroppen. Massagen kan hjälpa dig att komma i kontakt med det som pågår under ytan.

 

Inre Seende – Verktyg för självkännedom

För att utvecklas och förändras behöver vi betrakta oss själva, inte minst de partier av våra liv som känns problematiska. Först när vi blir medvetna om våra mönster kan vi bryta dem. Ingen del i oss själva är egentligen en belastning utan en tillgång, en möjlighet.

Inre Seende handlar om att se inåt, att lära känna och acceptera allt i sig själv. Verktygen/metoderna som används för självkännedom hjälper oss att se bakom ytan.

Metoderna är avsedda för vardagsproblematik och människor som söker djupare kunskap om sig själva.

 

Sonja Gransvik som erbjuder dessa kurser och behandlingar  har gått följande utbildningar.

 

Av Ambres:

Certifierad Inre Seende handledare

Drömmandets Natur

Lärare i Drömmandets Natur

 

ArunA Akademien i Oslo:

InnerLife Terapi  och Massage

 

Jag erbjuder samtal och behandlingar i Torsby

Mer information och tidsbokning

 

Livsblomman

Sonja Gransvik

Telefon: 070-25 617 25

Mejl: sonja.gransvik@gmail.com

 

Information om Ambres:

nyaramstiftelsen.se